INFORMARE PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

Extinderea capacităţii de productie a S.C. LAFOR S.R.L., prin creşterea volumului de cherestea, fabricata" COD SMIS: 113200

S.C. LAFOR S.R.L., cu sediul in, Sat Razboieni, Comuna Razboieni, Judetul Neamt, a finalizat implementarea proiectului "Extinderea capacităţii de productie a S.C. LAFOR S.R.L., prin creşterea volumului de cherestea, fabricata", cod SMIS: 113200, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operational Regional 2014 - 2020, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operational Regional 2014 – 2020.

Perioada de implementare: 03.01.2017 - 31.12.2019

Valoarea totala a proiectului este de 7.363.727,17 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de: 3.166.715,29 lei din F.E.D.R. si 558.832,11 lei din bugetul national.Proiectul a fost implementat in Sat Razboieni, Comuna Razboieni, Judetul Neamt.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a S.C. LAFOR S.R.L. in domeniul taierii si rindeluirii lemnului, prin extinderea capacităţii societatii prin creşterea volumului productiei de cherestea, modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului:

• Cresterea productivitatii muncii cu 18 % in primul an de la implementare.

• Realizarea, prin proiect, a unei investitii initiale ce duce la extinderea capacitatii S.C. LAFOR S.R.L. prin cresterea volumului de cherestea, fabricata, cu 30 %.

• Crearea prin intermediul acestui proiect a 2 locuri de munca pe perioada nedeterminata pentru persoane din categorii defavorizate.

Rezultate obtinute:

• Cresterea productivitatii muncii.

• Realizarea unei investitii initiale si cresterea volumului productiei de cherestea.

• Crearea a 2 locuri de munca pe perioada nedeterminata pentru persoane din categorii defavorizate. Impactul investitiei la nivelul localitatii si regiunii: .

• Prin crearea celor 2 noi locuri de munca pe perioada nedeterminata pentru persoane din categorii defavorizate. si dezvoltarea capacitatii de productie, personalul din zona localitatii va fi incurajat sa se stabilizeze si sa isi creasca nivelul de trai.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Pentru informatii detaliate, despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si www.inforegio.ro si facebook.com/inforegio.ro .


 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Pentru informatii detaliate, despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, ww.inforegio.ro, www.inforegio.ro si www.facebook.com/inforegio.ro